Hilton Hotel
Hyatt regency
Serena Hotel
Tojikiston Hotel
Lotus Hotel
Sipehr Hotel
Firuz Hotel
Atlas Hotel
Khujand Grand Hotel