Hilton
 •  Dushanbe,Ayni str.48
 •  5 Stars
 •  USD 250
 • View Details 
Hyatt regency
 •  Dushanbe,Somoni ave.26/1
 •  5 Stars
 •  USD 180
 • View Details 
Serena Hotel
 •  Dushanbe,Rudaki ave.14
 •  5 Stars
 •  USD 220
 • View Details 
Tojikiston Hotel
 •  Dushanbe,Shotemur ave.22
 •  5 Stars
 •  USD 150
 • View Details 
Shumon Hotel
 •  Dushanbe,Foteh Niyozi str.34
 •  4 Stars
 •  USD 70
 • View Details 
Sipehr Hotel
 •  Buston,B.Gafurov str.17
 •  4 Stars
 •  USD 100
 • View Details 
Firuz Hotel
 •  Khujand,Lenina str.223
 •  4 Stars
 •  USD 80
 • View Details 
Atlas Hotel
 •  Dushanbe,N.Muhammad 3/4
 •  4 Stars
 •  USD 100
 • View Details 
Khujand Grand Hotel
 •  Khujand,M.Tanburi str.20
 •  4 Stars
 •  USD 100
 • View Details 
Sugdiyon
 •  Khujand,str.R.Nabiev 51
 •  4 Stars
 •  USD 55
 • View Details 
Parliament
 •  Khujand,str.Sir Darya 28
 •  4 Stars
 •  USD 55
 • View Details 
Kokhi Malika
 •  Varzob dist.21
 •  4 Stars
 •  USD 55
 • View Details